MEVZUAT BİLGİLERİ

Ana Menü'den Mevzuat grubu sayfalarından birini seçtiğinizde; bordro hesaplamalarında kullanılan yasal parametrelerin tarih bazında listelendiği tabloların bulunduğu sayfalara ulaşırsınız. Mevzuat ile ilgili bu parametreler; herhangi bir değişiklik olduğunda, otomatik olarak sistemde güncellenecektir.

Mevzuat grubunda sırası ile aşağıdaki sayfalar bulunmaktadır:

Asgari Ücretler:
Geçerlilik tarihleri bazında, aylık ve günlük, brüt ve net asgari ücretler, hem normal hem de emekli statülü personeller için listelenmektedir. Genellikle yıllık olarak açıklanır ve altı aylık sürelerle değişirdi; ancak 2016 ve sonraki yıllarda asgari ücretler bir yıllık olarak açıklandı.

Sosyal Güvenlik Matrahları:
Sosyal güvenlik primlerinin ve zorunlu bireysel emeklilik (BES) kesintisinin hesaplanması için gereken matrahlar; günlük ve aylık olarak, geçerlilik tarihleri bazında listelenmektedir. Genellikle yıllık olarak açıklanır ve altı aylık sürelerle değişirdi; ancak 2016 ve sonraki yıllarda matrahlar bir yıllık olarak açıklandı.

Sosyal Güvenlik Belge Türleri:
Sosyal güvenlik primlerinin hesaplanması için gereken prim oranları, belge türü kodu bazında listelenmektedir. Tabloda sırası ile; iki haneli belge türü kodu, belge türü adı, kısa vadeli sigorta kolları primi (K.V.S.K.) (işaretli ise kesinti var anlamında); sosyal güvenlik primi (SGK) işçi ve işveren oranı; işsizlik sigortası işçi ve işveren oranı; hazine yardımı oranı bulunmaktadır. Hazine yardımı sıfır ise, o belge türü için hazine yardımı yapılamamakta; bir oran bulunuyorsa ve personelin sicil kartında, 5510 nolu kanuna tabi olarak işaretli ise, o zaman belirtilen o oran kadar, bordroda hazine yardımı hesaplanmaktadır.

Kanunlar:
Teşvik hesaplamalarında kullanılan kanunlar listelenmektedir. Listede sadece sistemde hesaplanabilen kanunlar bulunmaktadır. Yeni kanunlar zaman içerisinde sisteme eklenecektir.

Gelir Vergisi Dilim ve Oranları:
Geçerlilik tarihleri bazında; yıllık gelir vergisi matrahı toplamına göre hangi dilimden hangi orande gelir vergisi kesintisinin yapılacağını gösteren tablodur. Genellikle yıllık olarak açıklanır.

Sakatlık Gelir Vergisi İndirimleri:
Geçerlilik tarihleri bazında; hangi sakatlık derecesinden, hangi miktarda gelir vergisi indiriminin yapılacağının gösterildiği tablodur. Genellikle yıllık olarak açıklanır.

Yasal Parametreler:
Bu bölümde ise; bordro hesaplama sırasında ihtiyaç duyulan diğer yasal parametreler bulunmaktadır. Sayfa sarı bir çubuk ile ikiye ayrılmış olup; sol tarafta parametreler, sağ tarafta ise, sol tarafta seçilen parametrenin, tarih bazında değerleri listelenmektedir. Sistemde bordro hesaplamaları 2008 yılı ve sonrası yapılabileceğinden, 2008 yılı ve sonrası değerleri listelenmektedir. Sağ taraftaki tablonun üst tarafında ise, seçilen parametrenin ismi bulunmaktadır.