No Ad Kanun Açıklaması Belge-1 Belge-2
25510 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Gereği Uygulanan Teşvik (5510 nolu kanunun Ek 2. maddesi) PEK alt sınırı üzerinden SGK işveren hissesinin tamamı 2011-054
26322 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Gereği Uygulanan Teşvik (6322 sayılı kanun) PEK alt sınırı üzerinden SGK işçi ve işveren hissesinin tamamı 2012-030
44447 Genç istihdam teşviği 4. sene - %40 (4447 nolu kanunun geçici 7. maddesi) PEK alt sınırı üzerinden SGK işveren hissesinin %40 i 2011-045
46486 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (I.Bölge) (5510 nolu kanunun 81 maddesinin 2. fıkrası) PEK alt sınırı üzerinden % 6 2013-030 2016-008
54857 Özürlü Personel İşveren Teşviği Kanunu (Kontenjan Fazlası) PEK alt sınırı üzerinden SGK işveren hissesinin yarısı 2008-077
55225 Kültür Girşimleri kaspamında sağlanan teşvik (5225 nolu kanunun 5. maddesi) PEK üzerinden SGK işveren hissesinin % 25 i 2010-109
56486 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (II.Bölge) (5510 nolu kanunun 81 maddesinin 2. fıkrası) PEK alt sınırı üzerinden % 6 2013-030 2016-008
64447 Genç istihdam teşviği 3. sene - %60 (4447 nolu kanunun geçici 7. maddesi) PEK alt sınırı üzerinden SGK işveren hissesinin %60 i 2011-045
66486 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (III.Bölge) (5510 nolu kanunun 81 maddesinin 2. fıkrası) PEK alt sınırı üzerinden % 6 2013-030 2016-008
84447 Genç istihdam teşviği 2. sene - %80 (4447 nolu kanunun geçici 7. maddesi) PEK alt sınırı üzerinden SGK işveren hissesinin %80 i 2011-045