BORDRO HESAPLAMA İÇİN GEREKEN TANIMLAMALAR

Ana Sayfa'da, Tanım başlıklı gruba ait butonlara bastığınızda veya Ana Menü'den Tanım altındaki sayfalardan birini seçtiğinizde, bordro hesaplamak için gereken tanımlamaların yapıldığı tablolar açılmaktadır. Bu tabloları ilk açtığınızda, kayıt sırasında sistem tarafından otomatik olarak üretilmiş olan kayıtları göreceksiniz. İsteğinize göre bu kayıtları düzenleyebilir; yeni kayıt ekleyebilir veya silebilirsiniz. Herhangi bir kayıt silmek istediğinizde, son kayıt ise veya personel veya bordrolarda kullanılmış ise, ya da ön tanımlı bir ek ödeme veya ek kesinti ise sistem silmenize izin vermeyecektir. Tanım grubunda sırası ile aşağıdaki sayfalar bulunmaktadır:

İşyerleri: Sayfada iki tablo bulunmaktadır. Sol taraftaki tabloda, işyerleri; sağ taraftaki tabloda ise, sol tarafta seçilen işyerine ait, geçerlik tarihi bazında, kısa vadeli sigorta kolları prim oranları listelenmektedir. Bordroda sigorta primleri işveren payı hesabında kullanılan bu oranlar; 01.09.2013 tarihinden önce, işyeri bazında farklı olabilirken; bu tarih itibariye tüm işyerlerinde sabit olarak %2 olarak sabitlenmiştir.

Bölümler ve Görevler: Bordro hesaplama ile doğrudan bir bağlantısı olmayıp, personelleri birbirlerinden daha kolay ayırt edebilmeniz ve filtreleme yapabilmeniz amacı ile tanımlanmaktadır. Tabloları istediğiniz şekilde güncelleyebilirsiniz.

Fazla Mesailer: Sistem tarafından, 3 adet fazla mesai otomatik olarak üretilmiştir. Siz isteğinize göre, yeni fazla mesai tanımlamaları yapabilir, mevcut kayıtları güncelleyebilirsiniz ya da ihtiyacınız fazlası olan kayıtları silebilirsiniz.

Ek Ödemeler: Sistemde ön tanımlı 13 adet ek ödeme bulunmaktadır. Bunlar sırası ile, Çocuk Yardımı (2 adet), Yemek Yardımı (4 adet), Aile Yardımı (2 Adet), Huzur Hakkı, Prim, İkramiye, Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı'dır. Ön tanımlı olan ek ödemeleri silemezsiniz. Kullanmak istemediğiniz ek ödemeyi, Kullanım Dışı olarak güncellemeniz gerekmektedir. Bu ek ödemelere ek olarak kendi ek ödemelerinizi de tanımlayabilirsiniz. Ek ödemelerin detayında, ödemeden hangi yasal kesintilerin yapılacağını (sadece sizin tanımladıklarınızda, ön tanımlı olanlarınki sistem tarafından belirtilmiştir), kullanım durumunu (kullanımda veya kullanım dışı), hesap şeklini (brüt veya net) ve bordrodaki hesaplama sırasını belirleyebilirsiniz. Bordrolarda ek ödemeleriniz, belirlemiş olduğunuz bu sıraya göre hesaplanacaktır.

Ek Kesintiler: Sistemde ön tanımlı olarak bulunan 3 adet ek kesinti bulunmaktadır. Bunlar sırası ile, Sendika Kesintisi, Maaş Avansı ve Taksitli Borç'tur. Ön tanımlı olan ek kesintileri silemezsiniz. Kullanmak istemediğiniz ek kesintiyi, Kullanım Dışı olarak güncellemeniz gerekmektedir. Bu ek kesintilere ek olarak kendi ek kesintilerinizi de tanımlayabilirsiniz. Ek kesintilerin detayında, hangi yasal kesintilerin matrahlarına dahil edilip edilmeyeceğini (işaretlediğinizde dahil edilir, işaretlemezseniz dahil edilmez. Örneğin gelir vergisi işaretli değil ise, gelir vergisi matrahına ilave edilmez) (sadece sizin tanımladıklarınızda, ön tanımlı olanlarınki sistem tarafından belirtilmiştir), kullanım durumunu (kullanımda veya kullanım dışı) ve bordrodaki hesaplama sırasını belirleyebilirsiniz. Bordrolarda ek kesintileriniz, belirlemiş olduğunuz bu sıraya göre hesaplanacaktır.

Diğer Parametreler: Bu bölümde kullanıcı tarafından belirtilmesi gereken diğer parametreler bulunmaktadır. Mevzuat grubundaki Yasal Parametreler'e benzer bir yapıya sahiptir. Başlangıçta, sistem tarafından üretilen değerler içermektedir. İsteğinize göre düzenleyebilirsiniz. Özellikle bordronuzda çocuk veya yemek yardımı hesaplayacaksanız, bordro hesaplama öncesi, çocuk ve yemek yardımı miktarlarını girmeniz gerekmektedir.