• T.B.
 • Ücret
 • F.M.
 • İkramiye
 • Kesinti
 • Ö.S.

Temel Bilgiler

S.G.K. Statüsü
Sakatlık Durumu
Medeni Durumu
Çocuk Sayısı
Devreden G.V. Matrahı
TL
Devreden S.G.K. Matrahı
TL
Yıl
İlk Dönem
Son Dönem
 • Prim
 • Mt
 • GV
 • DV
 • FM
 • ÖS

Sosyal Güvenlik Prim Oranları

Normal İşçi İşveren
S.G.K.
Kısa Vadeli Sig. Kolu
Hazine Yardımı (-)
İşsizlik Sigortası
Toplam
Emekli İşçi İşveren
S.G.D.P.
Kısa Vadeli Sig. Kolu
Toplam

Sosyal Güvenlik Taban ve Tavan Ücretler

2016 Taban Tavan
Ocak - Haziran
TL
TL
Temmuz - Aralık
TL
TL
2015 Taban Tavan
Ocak - Haziran
TL
TL
Temmuz - Aralık
TL
TL
2014 Taban Tavan
Ocak - Haziran
TL
TL
Temmuz - Aralık
TL
TL

Gelir Vergisi Dilim ve Oranları

2016 Tutar Oran
1. Dilim
TL
2. Dilim
TL
3. Dilim
TL
4. Dilim
TL
2015 Tutar Oran
1. Dilim
TL
2. Dilim
TL
3. Dilim
TL
4. Dilim
TL

Sakatlık İndirimleri (GV Matrahından)

2016
1. Derece Sakatlık
TL
2. Derece Sakatlık
TL
3. Derece Sakatlık
TL
2015
1. Derece Sakatlık
TL
2. Derece Sakatlık
TL
3. Derece Sakatlık
TL

Damga Vergisi Oranları

2016
Damga Vergisi oranı (%0)
2015
Damga Vergisi oranı (%0)

Fazla Mesai Oranları

Fazla Mesai - 1
Fazla Mesai - 2
Fazla Mesai - 3

Özel Sigorta Parametreleri

Muafiyet Oranları
SGK Muafiyeti Asgari Ücret Oranı
G.V. indirimi Brüt Ücret Limiti
Brüt Ücret Limit Tipi
Asgari Ücret Kontrolü
Ücret Hesaplama Şekli
 • Özet
 • Gelir / Gider
 • Sosyal Güvenlik
 • Vergiler
2016
Net Brüt
Temel Ücret
Fazla Mesailer
Ek Ödemeler
Ödemeler Top.
Kesintiler Matrah Tutar
S.G.K. Primi
İşs. Sig. Primi
Gelir Vergisi
Damga Vergisi
Diğer Kesintiler
Kesintiler Top.
Net
A.G.İ.
Net Ödenen
2016
Net Brüt
Temel Ücret
Fazla Mesai - 1
Fazla Mesai - 2
Fazla Mesai - 3
Fazla Mesailer
İkramiye
Sağlık Sig. Primi
Hayat Sig. Primi
Ek Ödemeler
Ödemeler Top.
Ek Kesinti
Sağlık Sig. Kesintisi
Hayat Sig. Kesintisi
Diğer Kesintiler Toplamı
2016
Devir ve Matrah Bilgileri Tutar
Prime Tabi Brüt Kazanç
Önceki Dönemden Gelen Brüt Kaz.
İki Önceki Dön. Gelen Brüt Kaz.
Sonraki Dön. Aktarılan Brüt Kaz.
Sosyal Güvenlik Matrahı
Primler İşçi İşveren
Sos. Güv. Primi
Kısa Vad. Sig. Primi
Hazine Yardımı (-)
İşs. Sig. Primi
Toplam
Toplam Brüt Ödeme
Maliyet
Gelir Vergisi İndirimleri
Sakatlık İndirimi
Özel Sağlık Sigortası G.V. İndirimi
Özel Hayat Sigortası G.V. İndirimi
Dilim Oran Matrah Vergi
1)
2)
3)
4)
Toplamlar
Toplam Vergiler Matrah Vergi
Önceki Top. G.V.
Gelir Vergisi
Toplam G.V.
Damga Vergisi
Copyright @2016 BordroHesapLA.com | .net | .org ── BordroLA.com ── BordroYönetimSistemi.com ── Email: admin@BordroHesapLA.com