No Ad Kanun Açıklaması Belge-1 Belge-2
00687 İşveren Desteği (4447 nolu kanunun geçici 17. maddesi) Çalışma gün sayısı * 22,22 TL 2017-010
05746 Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun PEK üzerinden SGK işveren hissesinin yarısı 2008-085 2009-021
05921 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (4447 nolu kanunun geçici 9. maddesi) PEK alt sınırı üzerinden SGK işveren hissesinin tamamı 2011-045
06111 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (4447 nolu kanunun geçici 10. maddesi) PEK üzerinden SGK işveren hissesinin tamamı 2011-045
06486 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (5510 nolu kanunun 81 maddesinin 1. fıkrası) PEK üzerinden % 5 2013-030
06645 4447 Sayılı Kanunun Geçici 15. maddesinde Öngörülen Sigorta Primi Teşviği PEK alt sınırı üzerinden SGK işveren hissesinin tamamı 2016-001
14447 Genç istihdam teşviği 1. sene - %100 (4447 nolu kanunun geçici 7. maddesi) PEK alt sınırı üzerinden SGK işveren hissesinin tamamı 2011-045
14857 Özürlü Personel İşveren Teşviği Kanunu (Kontenjan Dahili) PEK alt sınırı üzerinden SGK işveren hissesinin tamamı 2008-077
15921 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (4447 nolu kanunun 50. maddesinin 5. fıkrası) PEK alt sınırı üzerinden KVSK nin %1 ile SGK işçi ve işveren hissesinin tamamı 2009-149
16322 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Gereği Uygulanan Teşvik (6322 sayılı kanun) PEK alt sınırı üzerinden SGK işveren hissesinin tamamı 2012-030
24447 Genç istihdam teşviği 5. sene - %20 (4447 nolu kanunun geçici 7. maddesi) PEK alt sınırı üzerinden SGK işveren hissesinin %20 i 2011-045
25225 Kültür Yatırımları kaspamında sağlanan teşvik (5225 nolu kanunun 5. maddesi) PEK üzerinden SGK işveren hissesinin yarısı 2010-109
25510 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Gereği Uygulanan Teşvik (5510 nolu kanunun Ek 2. maddesi) PEK alt sınırı üzerinden SGK işveren hissesinin tamamı 2011-054
26322 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Gereği Uygulanan Teşvik (6322 sayılı kanun) PEK alt sınırı üzerinden SGK işçi ve işveren hissesinin tamamı 2012-030
44447 Genç istihdam teşviği 4. sene - %40 (4447 nolu kanunun geçici 7. maddesi) PEK alt sınırı üzerinden SGK işveren hissesinin %40 i 2011-045
46486 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (I.Bölge) (5510 nolu kanunun 81 maddesinin 2. fıkrası) PEK alt sınırı üzerinden % 6 2013-030 2016-008
54857 Özürlü Personel İşveren Teşviği Kanunu (Kontenjan Fazlası) PEK alt sınırı üzerinden SGK işveren hissesinin yarısı 2008-077
55225 Kültür Girşimleri kaspamında sağlanan teşvik (5225 nolu kanunun 5. maddesi) PEK üzerinden SGK işveren hissesinin % 25 i 2010-109
56486 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (II.Bölge) (5510 nolu kanunun 81 maddesinin 2. fıkrası) PEK alt sınırı üzerinden % 6 2013-030 2016-008
64447 Genç istihdam teşviği 3. sene - %60 (4447 nolu kanunun geçici 7. maddesi) PEK alt sınırı üzerinden SGK işveren hissesinin %60 i 2011-045
66486 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (III.Bölge) (5510 nolu kanunun 81 maddesinin 2. fıkrası) PEK alt sınırı üzerinden % 6 2013-030 2016-008
84447 Genç istihdam teşviği 2. sene - %80 (4447 nolu kanunun geçici 7. maddesi) PEK alt sınırı üzerinden SGK işveren hissesinin %80 i 2011-045