Bordro Sihirbazı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Verileri Sonraki Aylara Da Kopyala
Bordro Yılı
GV Matrahı
Asg. Ücr. GV Mat.
SGK Mat. (2 önc. ay)
SGK Mat. (1 önc. ay)
Ay
Ücret
Tipi
GV
DV
Engellilik
1. Ocak

2. Şubat

3. Mart

4. Nisan

5. Mayıs

6. Haziran

7. Temmuz

8. Ağustos

9. Eylül

10. Ekim

11. Kasım

12. Aralık
Ay
Bir Ay
Çalışılan Gün
Eksik Saat
1. Ocak

2. Şubat

3. Mart

4. Nisan

5. Mayıs

6. Haziran

7. Temmuz

8. Ağustos

9. Eylül

10. Ekim

11. Kasım

12. Aralık
Ay
Sosyal Güvenlik Tipi
Kanun No
HY
BES
1. Ocak

2. Şubat

3. Mart

4. Nisan

5. Mayıs

6. Haziran

7. Temmuz

8. Ağustos

9. Eylül

10. Ekim

11. Kasım

12. Aralık