SGK Kodu Belge Türü K.V.S.K. SGK (İşçi) SGK (İşveren) İşs. Sig. (İşçi) İşs. Sig. (İşveren) Haz. Yrd.
1 Hizmet Akdi ile Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar 14,00 18,50 1,00 2,00 5,00
2 Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar (Emekliler) 7,50 22,50
4 Yer Altında Sürekli Çalışanlar 14,00 21,50 1,00 2,00 5,00
5 Yer Altında Gruplu (Münavebeli) Çalışanlar 14,00 21,50 1,00 2,00 5,00
6 Yer Üstü Gruplu Çalışanlar 14,00 21,50 1,00 2,00 5,00
7 3308 Sayılı Kanunda Belirtilen Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Eğitim Gören Öğrenciler 1,00
12 Geçici 20. Maddeye Tabi Olanlar 1,00 2,00
13 Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olup İşsizlik Sigortası Primi Kesilmeyenler 14,00 18,50 5,00
14 Libya'da Çalışanlar 9,00 11,00 1,00 2,00
19 Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Bünyesinde Oluşturulan Tesis Atölye ve Benzeri Ünitelerde Çalıştırılan Hükümlü ve Tutuklular
20 İstisna Akdine İstinaden Almanya'ya Götürülen Türk İşçiler 14,00 18,50 1,00 2,00
21 Türk İşverenler Tarafından Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelere Götürülerek Çalıştırılan Türk İşçileri 5,00 7,50