Tazminata Esas Süre

Tazminata Esas Ücretler

Hesaplama Parametreleri

İhbar Tazminatı
İhbar Tazminatı Gelir Vergisi
İhbar Tazminatı Damga Vergisi
Kıdem Tazminatı Damga Vergisi
Kıd. Taz.
Adet
Bir.Tut.
Tutar
Yıl
Ay
Gün
Brüt Kıdem Tazminatı
İhbar Taz.
Gün
Tutar
Aylık Giy. Brüt Ücr.
30
20.002,50
Günlük Brüt Ücret
1
666,75
Brüt İhbar Tazm.
14
9.334,50
Toplamlar
Tutar
Brüt Tazminat Toplamı
9.334,50
Gelir Vergisi (-)
1.400,18
Damga Vergisi (-)
70,85
Net Tazminat Toplamı
7.863,47