Kodu Grubu Adı Değeri Aksiyon
01 ÖZEL SİGORTA SGK Muafiyeti Asgari Ücret Oranı 30,00
02 ÖZEL SİGORTA Gelir Vergisi Muafiyeti Brüt Ücret Oranı 15,00
06 BES Kesinti Oranı (SGK Matrahı Üzerinden) 3,00
11 ÇOCUK YARDIMI SGK Muafiyeti Asgari Ücret Oranı (1 çocuk) 2,00
12 ÇOCUK YARDIMI SGK dan Muaf Çocuk Adedi 2Adet
13 ÇOCUK YARDIMI 1 çocuk için GV Muafiyeti (0-6 yaş) 254,90
14 ÇOCUK YARDIMI 1 çocuk için GV Muafiyeti (6 yaş üstü) 127,45
16 AİLE YARDIMI SGK Muafiyeti Asgari Ücret Oranı (Aylık) 10,00
18 YEMEK YARDIMI SGK Muafiyeti Asgari Ücret Oranı (Günlük) 23,65
19 YEMEK YARDIMI GV Muafiyeti (Günlük) 170,00
21 AGİ Sigortalı Oranı
22 AGİ Eşi çalışmıyor ise eş Oranı
23 AGİ 1. Çocuk Oranı
24 AGİ 2. Çocuk Oranı
25 AGİ 3. Çocuk Oranı
26 AGİ 3'ten Fazla Çocuk Oranı
31 VERGİLER Damga Vergisi Oranı (Binde) 7,59
32 VERGİLER Aylık Gelir Vergisi Muafiyeti 17.002,12
33 VERGİLER Aylık Damga Vergisi Muafiyeti 20.002,50
41 TAZMİNATLAR Kıdem Tazminatı Tavanı 35.058,58