SGK Kodu Belge Türü K.V.S.K. SGK (İşçi) SGK (İşveren) İşs. Sig. (İşçi) İşs. Sig. (İşveren) Haz. Yrd.
1 Hizmet Akdi ile Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar 14,00 18,50 1,00 2,00 5,00
2 Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar (Emekliler) 7,50 22,50
4 Yer Altında Sürekli Çalışanlar 14,00 21,50 1,00 2,00 5,00
5 Yer Altında Gruplu (Münavebeli) Çalışanlar 14,00 21,50 1,00 2,00 5,00
6 Yer Üstü Gruplu Çalışanlar 14,00 21,50 1,00 2,00 5,00
7 3308 Sayılı Kanunda Belirtilen Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Eğitim Gören Öğrenciler 1,00
12 Geçici 20. Maddeye Tabi Olanlar 1,00 2,00
13 Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olup İşsizlik Sigortası Primi Kesilmeyenler 14,00 18,50 5,00
14 Libya'da Çalışanlar 9,00 11,00 1,00 2,00
19 Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Bünyesinde Oluşturulan Tesis Atölye ve Benzeri Ünitelerde Çalıştırılan Hükümlü ve Tutuklular
20 İstisna Akdine İstinaden Almanya'ya Götürülen Türk İşçiler 14,00 18,50 1,00 2,00
21 Türk İşverenler Tarafından Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelere Götürülerek Çalıştırılan Türk İşçileri 5,00 7,50
22 Meslek Liselerinde Okumakta İken veya Yüksek Öğrenimleri Sırasında Staja Tabi Tutulan Öğrenciler ile Üniversitelerde Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrenciler 1,00
23 Harp Malulleri ile 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olanlar
24 Harp Malulleri ile 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olanlar 9,00 11,00 5,00
25 Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen Eğitimlere Katılan Kursiyerler 1,00
28 4046 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesi Kapsamında İş Kaybı Tazminatı Alanlar 32,00
29 Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar 14,00 19,50 1,00 2,00 5,00
30 İşsizlik Sigortası Hariç 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar 14,00 19,50 5,00
31 Harp Malülleri ile Vazife Malüllüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar 9,00 12,00
32 Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar 14,00 20,00 1,00 2,00 5,00
33 İşsizlik Sigortası Hariç 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar 14,00 20,00 5,00
34 Harp Malülleri ile Vazife Malüllüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar 9,00 12,50 5,00
35 Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar 14,00 21,50 1,00 2,00 5,00
36 İşsizlik Sigortası Hariç 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar 14,00 21,50 5,00
37 Harp Malülleri ile Vazife Malüllüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar 9,00 14,00 5,00
39 Birleşik Krallıkta İkamet Edenler ve İsviçre Vatandaşı Olanlardan Uzun Vadeli Sigorta Kolunun Uygulanmasını Talep Etmeyenler 5,00 7,50 1,00 2,00 5,00
41 Kamu İdarelerinde İş Akdi Askıda Olanlar 12,00
90 İtibari Hizmet Süresine Tabi Çalışanlar 20,00
91 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Olanlardan İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanlar 21,00
92 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Olanlardan İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanlar 21,50