AGİ - Sigortalı Oranı

Tarih Değeri
01.01.2022
01.01.2008 50,00