AGİ - 3'ten Fazla Çocuk Oranı

Tarih Değeri
01.01.2022
01.01.2008 5,00