SGK Kodu Belge Türü K.V.S.K. SGK (İşçi) SGK (İşveren) İşs. Sig. (İşçi) İşs. Sig. (İşveren) Haz. Yrd.
36 İşsizlik Sigortası Hariç 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar 14,00 21,50 5,00
37 Harp Malülleri ile Vazife Malüllüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar 9,00 14,00 5,00
39 Birleşik Krallıkta İkamet Edenler ve İsviçre Vatandaşı Olanlardan Uzun Vadeli Sigorta Kolunun Uygulanmasını Talep Etmeyenler 5,00 7,50 1,00 2,00 5,00
41 Kamu İdarelerinde İş Akdi Askıda Olanlar 12,00
90 İtibari Hizmet Süresine Tabi Çalışanlar 20,00
91 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Olanlardan İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanlar 21,00
92 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Olanlardan İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanlar 21,50